Allkunne
Olav H. Hauge

Olav H. Hauge

Olav H. Hauge, forfattar og fruktdyrkar som etter kvart vart ein av dei fremste norske lyrikarane på 1900-talet, omsett til over tjue språk og sjølv ein viktig omsetjar av lyrikk frå engelsk, tysk og fransk.

 
 
Åse Wetås

Åse Wetås

Åse Wetås, språkforskar og leksikograf, var i mange år prosjektdirektør for Norsk Ordbok, har skrive om maurens kulturhistorie og er frå 2015 direktør i Språkrådet.

 
 
Solund kommune, Sogn og Fjordane

Solund kommune, Sogn og Fjordane

Holmebåen, sørvest for Utvær fyr i Solund kommune, er det vestlegaste punktet i Noreg.

 
 
Hoggorm

Hoggorm

Hoggorm er den einaste arten av hoggormfamilien i Noreg. Nordgrensa for hoggorm i Noreg er truleg Sømna på Helgelandskysten.

 
 
Ferielova

Ferielova

Ferielova, lov som sikrar at arbeidstakarar får ferie og feriepengar.

 
 
Vêrvarsling

Vêrvarsling

Vêrvarsling, varsling av vêr for ei viss tid framover.

 
 

Gresk

Norsk er mellom dei få språka i verda der Hellas heiter meir eller mindre det same som på gresk.

 
 
Kirsten Bråten Berg

Kirsten Bråten Berg

Kirsten Marie Bråten Berg, folkemusikar, visesongar og sølvsmed busett i Rysstad i Setesdal. Ho er mellom dei mest kjende og framståande kvedarane i Noreg i dag og har nådd eit stort publikum, særleg gjennom samarbeidet med musikarar frå andre musikktradisjonar.

 
 
Noreg

Noreg

Noreg er det landet på den skandinaviske halvøya som ligg lengst mot vest og nord og grensar mot Sverige, Finland og Russland. Geografiske særmerke er lange fjordar, mange øyar, store fjellmassiv med nokre høge toppar, og få flatbygder. Noreg er ein velferdsstat og ein rik stat, tynt folkesett med få større byar. Statsforfatninga byggjer på ei maktdeling mellom Stortinget, regjeringa og domstolane.

 

 
 
The Smiths

The Smiths

The Smiths er ei engelsk rockegruppe, frå Manchester, aktive i 1980-åra og ikoniske med sitt melankolske uttrykk og songar som har synt seg svært slitesterke.

 
 
Ivar Aasen

Ivar Aasen

Ivar Andreas Aasen, språkforskar, språkgrunnleggjar og diktar. Han endra den språklege framtida i Noreg, forma skriftspråket nynorsk på grunnlag av talemål frå heile landet, og skreiv folkekjære songar som ”Nordmannen” (”Mellom bakkar og berg”).

 
 
Aasmund Olavsson Vinje

Aasmund Olavsson Vinje

Aasmund Olavsson Vinje er mannen bak Dølen, den første avisa på landsmål. Han er òg blitt ståande for ettertida som ein av våre store, folkekjære lyrikarar.

 
 
Banning

Banning

Banning er ei form for kraftig kjensleutbrot der det blir nytta tabuord. Tradisjonell norsk banning inneheld ord som er knytte til religion, men i andre språk kan dei grovaste bannorda syne til kroppsfunksjonar og sjukdom, slik at til dømes kolera er eit bannord i polsk.

 
 
Stryn kommune, Sogn og Fjordane

Stryn kommune, Sogn og Fjordane

Klesprodusenten Moods of Norway, som har butikkar i fem land, har hovudkontor i Stryn.

 
 

Mandarin

Dei største ordbøkene har over 40 000 kinesiske teikn, men under 10 000 er i vanleg bruk. Ein må kjenne om lag 3000 teikn for å lese ei kinesisk avis.

 
 
Virus

Virus

Virus er årsaka til meir enn halvparten av dei kjende, smittsame sjukdomane.

 
 
Allkunne tek over NRK Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane

Allkunne tek over NRK Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane

Det nynorske, digitale oppslagsverket Allkunne tek over NRK Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane med om lag 7000 artiklar og over 14000 bilete. Heile leksikonet er no publisert på www.allkunne.no og er gratis tilgjengeleg.

 
 
Vladimir Putin

Vladimir Putin

Vladimir Putin er KGB-offiseren som blei Russlands populære og kontroversielle president, med eit djupt ønske om å gjere landet sitt til ei internasjonal stormakt på ny.

 
 
Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane

Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane

Ingen kommunar i Sogn og Fjordane dreg i land større mengder fisk enn Vågsøy.

 
 
Jan-Magnus Bruheim

Jan-Magnus Bruheim

Jan-Magnus Bruheim, diktar og forfattar. Han var først og fremst lyrikar, men skreiv også ein del prosa, deriblant ei rekkje barnebøker.

 
 
Herøy kommune, Møre og Romsdal

Herøy kommune, Møre og Romsdal

Øya Runde i Herøy kommune har det sørlegaste fuglefjellet i Skandinavia.

 
 
Noregs Mållag

Noregs Mållag

Noregs Mållag, landsdekkjande målpolitisk organisasjon. Dette er den viktigaste nynorske medlemsorganisasjonen.

 
 
På Norsk L/L

På Norsk L/L

På Norsk L/L, norsk plateselskap som gav ut innspelingar med tekstar på nynorsk og dialekt. Selskapet hadde utgivingar innanfor mange ulike sjangrar, frå rock til diktopplesingar.

 
 

Dagfinn Worren

Dagfinn Worren, språkforskar og ordbokredaktør, har i 40 år vore blant dei fremste i norsk leksikografi og ein vilkårslaus, stilsikker nynorskbrukar i all si gjerning.

 
 
Samar

Samar

Samar (samisk sámit), urfolk i Noreg, Sverige, Finland og på Kolahalvøya. Same er den skandinaviske forma av det samiske ordet sápmi (nordsamisk) eller saemie (sørsamisk), som viser til både område, folkegruppe og språk.

 
 
Dante Alighieri

Dante Alighieri

Dante Alighieri, italiensk diktar. Han skreiv Den guddommelege komedien, eit av dei viktigaste einskildverka i verdslitteraturen, og la grunnlaget for eit standardisert italiensk skriftspråk.

 
 
Arktis

Arktis

Arktis dekkjer 28 millionar km². Svalbard, Jan Mayen og Bjørnøya tilhøyrer Arktis.

 
 
Russland

Russland

Russland er det langstrekte nabolandet vårt med den store litteraturen, med ei fortid som imperium og totalitær supermakt, og med ei uviss framtid.

 
 
Karlheinz Stockhausen

Karlheinz Stockhausen

Karlheinz Stockhausen, tysk komponist, ein av dei viktigaste komponistane i etterkrigstida og leiande innanfor seriell og elektronisk musikk.

 
 
Rasmus Hansson

Rasmus Hansson

Rasmus Johan Michael Hansson, biolog, forskar, miljøaktivist, talsperson for og den første stortingsrepresentanten for Miljøpartiet Dei Grøne (MDG), for perioden 2013–17.

 
 
Meteorologi

Meteorologi

Meteorologi, namn på vitskapen om tilstanden og rørslene i atmosfæren. Avgjerande for meteorologien er observasjonar av dei meteorologiske elementa.

 
 
Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven, tysk komponist, truleg det mest dominerande einskildmennesket i musikkhistoria, og han markerer overgangen til den romantiske musikkepoken.

 
 

SPRÅK I DAG


Mandarin

Dei største ordbøkene har over 40 000 kinesiske teikn, men under 10 000 er i vanleg bruk. Ein må kjenne om lag 3000 teikn for å lese ei kinesisk avis.

LES MEIR

Sjå alle språka

DAGEN I DAG


31. juli

31.7.1982 blir Maria Høgetveit Berg vald til første kvinnelege leiaren i Noregs Mållag under landsmøtet i Mandal.

LES MEIR

Sjå heile lista

ALLKUNNE PÅ TWITTER

twitter
  FØLG ALLKUNNE PÅ TWITTER

  EIT SPRÅK
  BLIR TIL


  Frå annalane
  til den nynorske skriftkulturen
  1646-2013.


  LES MEIR