Hopp til innhold

May-Britt Moser

May-Britt Moser

May-Britt Moser, professor i nevrovitskap og leiar for forskingssenteret Senter for nevrale nettverk i Trondheim. Ho fekk nobelprisen i medisin i 2014 for oppdaginga av gittercellene, også kalla hjernens navigasjonssystem.

Les meir om May-Britt Moser

Privatisering

Privatisering vil seie sal av offentleg eigedom til private eller at private overtek ei oppgåve frå staten eller kommunen. Privatisering er eit heitt politisk tema.

Les meir om Privatisering

Fylkesmann

Fylkesmann

Fylkesmannen er regjeringa sin representant i fylket. Fylkesmannen har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Noreg har 18 fylkesmenn.

Les meir om Fylkesmann

Island

Island

Island er det nordiske landet som ligg lengst vest. Det vart folkesett av vestlendingar på 800-talet, og har i dag ca. 325 000 innbyggjarar.

Les meir om Island

Åse Wetås

Åse Wetås

Åse Wetås, språkforskar og leksikograf, var i mange år prosjektdirektør for Norsk Ordbok, har skrive om maurens kulturhistorie og er frå 2015 direktør i Språkrådet.
Les meir om Åse Wetås

Banning

Banning

Banning er ei form for kraftig kjensleutbrot der det blir nytta tabuord. I norsk språk er banning knytt til religion, medan banning knytt til kropp og sjukdom er vanleg i andre språk.

Les meir om Banning