Allkunne
404 - Page not found
The page you are trying to reach cannot be found.

SPRÅK I DAG


Hausa

På hausa er det så innfløkte reglar for å bøye substantiv i fleirtal at ein stort sett må lære seg både eintals- og fleirtalsforma utanåt.

LES MEIR

Sjå alle språka

DAGEN I DAG


4. mars

4.3.1892 autoriserer statsråd Wilhelm Andreas Wexelsen Elias Blix’ Nokre Salmar til bruk i kyrkja ”hvor Beslutning om saadan Benyttelse bliver fattet af Menighedens Husfædre”.

LES MEIR

Sjå heile lista

ALLKUNNE PÅ TWITTER

twitter
FØLG ALLKUNNE PÅ TWITTER

EIT SPRÅK
BLIR TIL


Frå annalane
til den nynorske skriftkulturen
1646-2013.


LES MEIR