Hopp til innhold

Mørk materie

Mørk materie

Mørk materie, ein type materie som ikkje kan sende ut eller ta imot lys, eller kollidere med anna materie. Ein reknar med at mørk materie utgjer om lag fire femdelar av all materien i universet, men han er aldri blitt direkte observert.

Les meir om Mørk materie

Banning

Banning

Banning er ei form for kraftig kjensleutbrot der det blir nytta tabuord. I norsk språk er banning knytt til religion, medan banning knytt til kropp og sjukdom er vanleg i andre språk.

Les meir om Banning

Maria Parr

Maria Parr

Maria Parr er forfattar og lektor. Ho debuterte med barneboka Vaffelhjarte i 2005. Det store gjennombrotet kom med oppfølgjaren Tonje Glimmerdal i 2009. Parr er i dag ein av dei mest populære og profilerte norske barnebokforfattarane, og bøkene hennar er selde til ei rekkje land.

Les meir om Maria Parr

Drivhuseffekten

Drivhuseffekten

Drivhuseffekten er den oppvarminga av jorda som skjer når varme blir fanga i atmosfæren. Drivhuseffekten er ein føresetnad for livet på jorda, men er samtidig årsak til menneskeskapte klimaendringar, ei av dei største utfordringane i vår tid.

Les meir om Drivhuseffekten

Tove Jansson

Tove Jansson

Tove Marika Jansson, finlandssvensk forfattar, kunstnar, illustratør og teikneserieskapar. Ho er mest kjend for bøkene om Mummitrollet og var ein av dei største svenskspråklege barnebokforfattarane på 1900-talet.

Les meir om Tove Jansson

Tarjei Vesaas

Tarjei Vesaas

Tarjei Vesaas var ein av dei viktigaste forfattarane i Norden i det 20. hundreåret. Han skreiv både forteljande prosa, lyrikk og dramatikk og er omsett til mange språk. Også utanfor Norden vert han rekna som ein stor forfattar.

Les meir om Tarjei Vesaas

Klimakvote

Klimakvote

Ein klimakvote er retten til å sleppe ut klimagassar tilsvarande eitt tonn karbondioksid i atmosfæren. Klimakvotar kan kjøpast og seljast og gir såleis eit økonomisk insentiv til å kutte i klimagassutsleppa.

Les meir om Klimakvote

Islam

Islam

Islam er den yngste av dei tre store monoteistiske religionane. Den sentrale kjelda til islam er Koranen. Kjernen i islamsk praksis er bøn.

Les meir om Islam

Martin Luther

Martin Luther

Martin Luther var ein tysk munk og professor i teologi. Han kom i konflikt med både kyrkje og keisar og blei ein av dei sentrale aktørane i reformasjonen, ein prosess som kom til å endre kyrkjelege og politiske tilhøve i Europa for all ettertid.

Les meir om Martin Luther

USA

USA

USA er den mektigaste nasjonen i verda, med store naturressursar og store menneskelege ressursar. Som supermakt er landet både elska og hata.

Les meir om USA

Den 17de Mai

Den 17de Mai kom ut i Kristiania/Oslo frå 1894 til 1935 og er det hittil mest vellukka forsøket på å drive ei landsdekkjande dagsavis på nynorsk. Då opplaget var på sitt høgaste, var avisa mellom dei største i landet. Rasmus Steinsvik og Arne Garborg var dei første redaktørane.

Les meir om Den 17de Mai

Senterpartiet

Senterpartiet

Senterpartiet, norsk politisk parti, stifta i 1920. Partiet er eit mellomparti med klar distriktsprofil og er sterkt imot EU-medlemsskap. I valet av politisk allierte har partiet gått frå høgre og mot venstre side i politikken.

Les meir om Senterpartiet