Hopp til innhold

Tarjei Vesaas

Tarjei Vesaas

Tarjei Vesaas var ein av dei viktigaste forfattarane i Norden i det 20. hundreåret. Han skreiv både forteljande prosa, lyrikk og dramatikk og er omsett til mange språk. Også utanfor Norden vert han rekna som ein stor forfattar.

Les meir om Tarjei Vesaas

Åland

Åland

Åland er eit øysamfunn med meir enn 6700 øyar på grensa mellom Austersjøen og Bottenhavet, om lag midt mellom Sverige og Finland. Åland er ein sjølvstyrt del av Finland.

Les meir om Åland

Nynorsk

Nynorsk

Det nynorske skriftspråket byggjer på norsk folkemål, det vil seie dei tradisjonelle norske dialektane, i motsetnad til bokmål, som har røter i den dansk-norske språktradisjonen. Dei fleste norsktalande nyttar eit språksystem og eit ordtilfang som ligg nærmare nynorsk enn bokmål.

Les meir om Nynorsk

Litteraturdagane i Vinje

Litteraturdagane i Vinje

Litteraturdagane i Vinje er ein litteraturfestival som har vore arrangert i Vinje i Telemark sidan 2001. Utgangspunktet var å lage program om diktarane frå Vinje. Seinare har festivalen vorte utvida til ein festival som legg vekt på litteratur og journalistikk.

Les meir om Litteraturdagane i Vinje

Kopar

Kopar

Kopar er eit grunnstoff som er giftig, men det er også viktig for kroppen. Og kopar er viktig i samband med «det grøne skiftet».

Les meir om Kopar