Hopp til innhold

Jan Erik Vold

Jan Erik Vold

Jan Erik Vold er ein allsidig og leikande forfattar og unik formidlar. Han er også ein særs viktig redaktør, gjendiktar, essayist og modernistisk poet. I tillegg er han ein unik scenekunstnar og plateartist, med ein heilt særeigen framføringsstil.

Les meir om Jan Erik Vold

Fidel Castro

Fidel Castro

Fidel Castro, tidlegare president for Cuba. Han starta som geriljakrigar og leidde opprøret mot diktatoren Batista. Castro innførte eit kommunistisk styresett som har vart fram til vår tid.

Les meir om Fidel Castro

USA

USA

USA er den mektigaste nasjonen i verda, med store naturressursar og store menneskelege ressursar. Som supermakt er landet både elska og hata.

Les meir om USA

Anne B. Ragde

Anne B. Ragde

Anne Birkefeldt Ragde er ein fargerik forfattar som skriv i mange sjangrar og for mange målgrupper. Med serien om tre brør på ein familiegard utanfor Trondheim fekk ho gjennombrotet sitt som romanforfattar.

Les meir om Anne B. Ragde

Karen Grude Koht

Karen Grude Koht

Karen Grude Koht, bondedotter som vart ei av dei mest boklærde kvinnene i si tid. Ho var ein ihuga føregangsfigur i den framveksande kvinnerørsla og var med og meisla ut ei ny kvinnerolle for det tjuande hundreåret.

Les meir om Karen Grude Koht

Ellen Einan

Ellen Einan, lyrikar som framkalla dikt frå undermedvitet og skapte eit eigenarta, gåtefullt og musikalsk poetisk univers. Ho var også ein dyktig illustratør.

Les meir om Ellen Einan

Jon Eikemo

Jon Eikemo

Jon Magne Eikemo er ein folkekjær skodespelar på teater og film. Han har nådd eit stort publikum gjennom fleire einmannsførestillingar, ikkje minst med tekstane til Jakob Sande.

Les meir om Jon Eikemo

Kviss: Norsk politikk

Kviss: Norsk politikk

Har du kunnskap om politiske termar og følgjer med på kva som skjer i politikken? Veit du til dømes kva krav må vere oppfylte for at du skal kunne bli vald inn på Stortinget? Eller kva parti som kom inn på Stortinget første gongen i 2013?

Les meir om Kviss: Norsk politikk

Dag og Tid

Dag og Tid

Dag og Tid, nynorsk vekeavis utgitt i Oslo frå 1963, er ei partipolitisk ubunden og sterk meiningsavis som har vore lengre i drift enn noka anna riksavis på nynorsk.

Les meir om Dag og Tid

Marine Le Pen

Marine Le Pen

Marion Anne Perrine Le Pen, kjend som Marine Le Pen, er ein fransk politikar. Ho er president i det høgrenasjonale partiet Front National (FN) og medlem av EU-parlamentet. I 2017 er ho den leiande kandidaten på høgresida ved valet til president i Frankrike. 

Les meir om Marine Le Pen