Hopp til innhold

Rein

Rein

Rein, Rangifer tarandus, drøvtyggjar som høyrer til hjortefamilien. I Noreg finst det villrein i Sør-Noreg og på Svalbard. Tamrein vert halden både i Sør-Noreg og Nord-Noreg.

Les meir om Rein

Dag og Tid

Dag og Tid

Dag og Tid, nynorsk vekeavis utgitt i Oslo frå 1963, er ei partipolitisk ubunden og sterk meiningsavis som har vore lengre i drift enn noka anna riksavis på nynorsk.

Les meir om Dag og Tid

Napoleonskrigane

Napoleonskrigane

Napoleonskrigane er namnet på ei rad europeiske konfliktar i kjølvatnet av den franske revolusjonen, fram til 1815, oppkalla etter den franske statsleiaren Napoleon Bonaparte. Under Napoleon la Frankrike under seg store landområde, men måtte til slutt gi tapt for ei større samanslutning av europeiske statar.

Les meir om Napoleonskrigane

Utburd

Utburd (utbor, ropar), etter norrønt útburðr i tydinga eit barn som blei sett ut fordi det ikkje skulle oppfostrast.

Les meir om Utburd

Kviss: Norsk politikk

Kviss: Norsk politikk

Har du kunnskap om politiske termar og følgjer med på kva som skjer i politikken? Veit du til dømes kva krav må vere oppfylte for at du skal kunne bli vald inn på Stortinget? Eller kva parti som kom inn på Stortinget første gongen i 2013?

Les meir om Kviss: Norsk politikk

Edvard Hoem

Edvard Hoem

Edvard Arnt Hoem, ein av dei mest markante og stilsikre diktarar i Noreg, med stor og allsidig forfattarskap, ofte med politisk bodskap i dikt, dramatikk og romanar. Folketalar, gjendiktar, teatersjef, salmediktar og Bjørnson-biograf. Statsstipendiat frå 2011.

Les meir om Edvard Hoem

Jon Eikemo

Jon Eikemo

Jon Magne Eikemo er ein folkekjær skodespelar på teater og film. Han har nådd eit stort publikum gjennom fleire einmannsførestillingar, ikkje minst med tekstane til Jakob Sande.

Les meir om Jon Eikemo