Hopp til innhold

Leonhard Næss

Leonhard Næss

Sigholt Didrik Leonhard Næss, nordlending og målmann, teolog og prest, forfattar og bibelomsetjar. Han omsette fleire profetbøker i den første fullstendige bibelutgåva på nynorsk, som kom i 1921.

Les meir om Leonhard Næss

Hans Reynolds

Hans Reynolds, journalist og forfattar. Han engasjerte seg i samhaldet innanfor det gamle norrøne området rundt Atlanterhavet og var svært aktiv under striden om Aust-Grønland.

Les meir om Hans Reynolds

Sjargong

Sjargong

Sjargong, ord og vendingar som er særeigne for ei fag- eller samfunnsgruppe, har eit munnleg preg og kan vere vanskelege å skjøne for dei som står utanfor.

Les meir om Sjargong

Abid Raja

Abid Raja

Abid Raja, jurist, stortingsrepresentant for Venstre frå Akershus og ein ivrig samfunnsdebattant. Frå 2020 er han Venstre-nestleiar og kultur- og likestillingminister.

Les meir om Abid Raja

Molekyl

Molekyl

Molekyl er byggjesteinar i alt som finst, og dei består av to eller fleire atom. Plasseringa til kvart atom er avgjerande for kva eigenskapar molekylet har.

Les meir om Molekyl