Hopp til innhold

Nelly Sachs

Nelly Sachs, tysk poet og omsetjar, fekk nobelprisen i litteratur for gjennom drama og dikt å ha tematisert jødane sine lidingar under nazismen.

Les meir om Nelly Sachs

​Lars Sponheim

​Lars Sponheim

Lars Sponheim, sivilagronom, lektor og bonde. Han har vore partileiar i Venstre, statsråd og stortingsrepresentant for Venstre frå Hordaland i fire periodar. Han blei utnemnd til fylkesmann i Hordaland i 2010.

Les meir om ​Lars Sponheim

Aina Basso

Aina Basso

Aina Irene Basso, historikar med kvensk bakgrunn på farssida og forfattar av historiske romanar der unge kvinner er hovudpersonar, med handling frå 1600- og 1700-talet.

Les meir om Aina Basso

Symbolisme

Symbolisme er ei retning innanfor litteratur og biletkunst som oppstod i Frankrike i 1880-åra som ein reaksjon på krava til objektiv røyndomsskildring i naturalismen.

Les meir om Symbolisme

Kviss: Norsk politikk

Kviss: Norsk politikk

Har du kunnskap om politiske termar og følgjer med på kva som skjer i politikken? Veit du til dømes kva krav må vere oppfylte for at du skal kunne bli vald inn på Stortinget? Eller kva parti som kom inn på Stortinget første gongen i 2013?

Les meir om Kviss: Norsk politikk

Slang

Slang, medvitne avvik frå normalspråket, i ord, vendingar og tydingar. Slang er kreativ og humoristisk leik med språket.

Les meir om Slang