Hopp til innhold

Haakon Magnus

Haakon Magnus

Haakon Magnus er kronprins i Noreg. Han er gift med kronprinsesse Mette-Marit. Kronprins Haakon har engasjert seg i internasjonale utfordringar og har vore oppteken av å tilpasse den kongelege rolla til si tid.

Les meir om Haakon Magnus

Jul

Jul

Jul er opphavleg namnet på den nordgermanske, heidenske midtvintersfesten, men no vert nemninga brukt om den kristne høgtida til minne om at Jesus vart fødd.

Les meir om Jul

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron er ein fransk politikar som blei vald til president i Frankrike 7. mai 2017. Før valet danna han sitt eige parti og presenterte seg for veljarane som ein ny type politikar, som ville modernisere fransk økonomi, skape arbeidsplassar for dei unge og gi Frankrike ein tydelegare plass i EU og i internasjonal politikk elles. Han blei møtt med stor begeistring, og mange såg på han som ein ny Napoleon.

Les meir om Emmanuel Macron

Slaget ved Hjørungavåg

Sjøslag på kysten av Sunnmøre, truleg kring år 986. Håkon jarl kjempa her ned ein styrke av danskar og jomsvikingar. Etter slaget heldt danskekongen seg unna norske område i lengre tid.

Les meir om Slaget ved Hjørungavåg

Olea Crøger

Olea Styhr Crøger var ein av dei første som samla folkeviser og anna tradisjonsstoff ved det nasjonale gjennombrotet. Mannlege konkurrentar hausta æra.

Les meir om Olea Crøger

Sofi Oksanen

Sofi Oksanen

Sofi Oksanen, finsk-estisk forfattar som skriv både episk og fabulerande, mest i romanform, men også skodespel. Oksanen fekk Nordisk råds litteraturpris i 2010 for romanen Utrenskning, og var til då den yngste forfattaren som hadde fått denne prisen.

Les meir om Sofi Oksanen

Advent

Advent

Advent er namnet på perioden med juleførebuingar fire veker før jul med markering av dei fire søndagane. Kyrkjeåret byrjar med første søndag i advent.

Les meir om Advent

Immanuel Kant

Immanuel Kant

Immanuel Kant, tysk filosof, grunnleggjar av pliktetikken og talsmann for den menneskelege fornufta, eit grunnsyn som gav menneska vørdnad og sjølvtillit, og som bana veg for demokratiet.

Les meir om Immanuel Kant

Harald Hårfagre

Harald Hårfagre

Harald Hårfagre er ein norsk sogekonge som skal ha samla Noreg til eitt rike etter slaget ved Hafrsfjord. Omstenda kring Hårfagre sitt liv og slektskapen til seinare kongar er likevel usikre. Mest truleg var Harald Hårfagre ein vestlandskonge, som i Hafrsfjord nedkjempa andre småkongar.

Les meir om Harald Hårfagre

Smørbukk

Smørbukk

Smørbukk er ein av dei klassiske norske teikneseriane. Serien har namn etter hovudpersonen, og har vore publisert i Norsk Barneblad sidan 1938. I 1941 kom det første juleheftet.

Les meir om Smørbukk

Astrid Sommer

Astrid Rosendal Sommer, skodespelar ved Det Norske Teatret, kjend for generasjonar av nordmenn gjennom radio- og fjernsynsteater for barn og vaksne.

Les meir om Astrid Sommer

Nisse

Nisse

Nisse (tuftefolk eller tomte, av tuft, tomt = grunn som det er bygd hus på), i nordisk folketru eit overnaturleg vesen som held til på eller ved ein gard.

Les meir om Nisse

Ragnar Ulstein

Ragnar Ulstein

Ragnar Leif Ulstein var aktiv sabotør i Kompani Linge. Etter andre verdskrigen er det knapt nokon som har skrive meir om krigen, og som har intervjua fleire krigsveteranar enn han. Livsverket hans vart å fortelje om dei som var med – dei som ofra livet, og dei som overlevde.

Les meir om Ragnar Ulstein

Ole Kopreitan

Ole Kopreitan

Ole Andreas Kopreitan, politisk aktivist. Han marsjerte ut av Sosialistisk Folkeparti i 1969, vart i 1971 organisator i folkerørsla mot EF og var i 30 år dagleg leiar for Nei til atomvåpen.

Les meir om Ole Kopreitan

Harald 5.

Harald 5.

Harald 5. er konge i Noreg og den første norske kongen som er fødd her i landet sidan 1380. Kong Harald har vore konge sidan 1991. Saman med dronning Sonja har kong Harald vidareført og modernisert det norske kongedømet, og han nyt stor respekt som ein inkluderande konge.

Les meir om Harald 5.

Rein

Rein

Rein, Rangifer tarandus, drøvtyggjar som høyrer til hjortefamilien. I Noreg finst det villrein i Sør-Noreg og på Svalbard. Tamrein vert halden både i Sør-Noreg og Nord-Noreg.

Les meir om Rein

Nynorsk

Nynorsk

Det nynorske skriftspråket byggjer på norsk folkemål, det vil seie dei tradisjonelle norske dialektane, i motsetnad til bokmål, som har røter i den dansk-norske språktradisjonen. Dei fleste norsktalande nyttar eit språksystem og eit ordtilfang som ligg nærmare nynorsk enn bokmål.

Les meir om Nynorsk

Protestantisme

Protestantisme

Protestantismen omfattar dei kyrkjene som blei resultatet av reformasjonen på 1500-talet: den lutherske, den kalvinske (reformerte) og den anglikanske kyrkja. I tillegg til desse kyrkjene finst ei rekkje protestantiske kyrkjesamfunn som har vakse fram seinare, til dømes baptismen, metodismen og pinserørsla.

Les meir om Protestantisme

Norsk

Norsk

Er nynorsk og bokmål to språk eller to former av det same språket? Både språkvitskapleg og språkpolitisk er både «to språk» og «to målformer» moglege svar – men «to målformer» er det offisielle svaret.

Les meir om Norsk

Texas

Texas

Texas, nest største delstaten i USA og den viktigaste jordbruksstaten i USA. Texas har mange store kvegranchar, og det er stor stor produksjon av olje og naturgass.

Les meir om Texas

Gudlaug Nedrelid

Gudlaug Nedrelid, professor i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Agder, med namnegransking som det viktigaste emnet for forskinga ho driv.

Les meir om Gudlaug Nedrelid