Hopp til innhold

Iselin Nybø

Iselin Nybø

Iselin Nybø, advokat og statsråd for høgare utdanning og forsking for Venstre, er den første statsråden frå Rogaland Venstre sidan Lars Oftedal gjekk av som sosialminister i 1931.
Les meir om Iselin Nybø

Om Allkunne

På Allkunne.no finn du over 25 000 kvalitetssikra leksikonartiklar på nynorsk om ulike emne. Bruk oss gjerne på fritida, i skulen og til studiar.

Les meir om Om Allkunne

Nelly Sachs

Nelly Sachs, tysk poet og omsetjar, fekk nobelprisen i litteratur for gjennom drama og dikt å ha tematisert jødane sine lidingar under nazismen.

Les meir om Nelly Sachs

Giuseppe Verdi

Giuseppe Verdi

Giuseppe Fortunino Fransesco Verdi, italiensk komponist. Han er den fremste italienske operakomponisten gjennom tidene, og ei rekkje av verka hans ruvar framleis i operarepertoaret, mellom anna Rigoletto (1851), La traviata (1853) og Aida (1871).

Les meir om Giuseppe Verdi

Trøndelag fylke

Trøndelag fylke

I 1804 blei Trondhjems amt delt i to. Gauldal, Orkdal, Fosen og Trondheim blei samla i eit sørleg amt, og Namdalen og Inntrøndelag i eit nordleg. Frå 1. januar 2018 er heile området igjen samla i eitt fylke.

Les meir om Trøndelag fylke

Immanuel Kant

Immanuel Kant

Immanuel Kant, tysk filosof, grunnleggjar av pliktetikken og talsmann for den menneskelege fornufta, eit grunnsyn som gav menneska vørdnad og sjølvtillit, og som bana veg for demokratiet.

Les meir om Immanuel Kant

Reformasjonen

Reformasjonen

Reformasjonen var ein prosess som skapte store kyrkjelege og politiske endringar i Europa på 1500-talet. Den romersk-katolske kyrkja blei splitta opp i mange ulike kyrkjesamfunn. Pave og keisar fekk mindre makt, nasjonale fyrstar meir.

Les meir om Reformasjonen

Laks

Laks

Laks, eller atlanterhavslaks, Salmo salar, gyter i svært mange elvar på den nordlege halvkula. Laksen er ein ettertrakta sports- og matfisk. Det skal ha vore teke laks med ei lengd på heile 1,4 m og ei vekt på opptil 36 kg.

Les meir om Laks

Miklagard

Miklagard

Miklagard var det norrøne namnet på Konstantinopel, seinare Istanbul. Fleire vikingar vitja Miklagard, og byen er derfor omtalt fleire stader i dei norrøne sogene. Namnet finn ein òg att på runesteinar.

Les meir om Miklagard

Åse-Marie Nesse

Åse-Marie Nesse

Åse-Marie Nesse, lyrikar, gjendiktar og universitetslærar. Ho var ein kjend omsetjar og gjendiktar då ho debuterte som lyrikar i 1970. Nesse var ein lærd og engasjert formidlar av klassisk europeisk danning og litteratur frå andre kulturar.

Les meir om Åse-Marie Nesse

Olea Crøger

Olea Styhr Crøger var ein av dei første som samla folkeviser og anna tradisjonsstoff ved det nasjonale gjennombrotet. Mannlege konkurrentar hausta æra.

Les meir om Olea Crøger

Gudlaug Nedrelid

Gudlaug Nedrelid, professor i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Agder, med namnegransking som det viktigaste emnet for forskinga ho driv.

Les meir om Gudlaug Nedrelid

Finland

Finland

Finland er eit grenseland mellom aust og vest, både geografisk og kulturelt. Finnane har tradisjonelt vore nært knytte til Russland, og majoritetsspråket skil seg sterkt frå nabospråka i Skandinavia. Samstundes har landet tette band vestover, både til Sverige, resten av Norden og Europa.

Les meir om Finland

Leena Krohn

Leena Krohn

Leena Krohn, prislønt finsk forfattar som i diktinga si er oppteken av å framstille forholdet mellom natur og sivilisasjon og å prøve ut grensene mellom fantasi og røyndom.

Les meir om Leena Krohn