Hopp til innhold

Jean Calvin

Jean Calvin

Jean Calvin, fransk teolog og reformator. Han var saman med den sveitsiske teologen Ulrich Zwingli grunnleggjaren av den reformerte kyrkja, ei av dei tre store kyrkjene som voks fram som eit resultat av reformasjonen på 1500-talet. Calvin blir rekna som ein av dei tre store reformatorane, ved sida av Martin Luther og Zwingli. Calvin levde og verka mange år i Genève i Sveits og var påverka av Luther og den tyske reformasjonen.

Les meir om Jean Calvin

Nynorsk

Nynorsk

Det nynorske skriftspråket byggjer på norsk folkemål. Dei fleste norsktalande nyttar eit språksystem og eit ordtilfang som ligg nærmare nynorsk enn bokmål.

Les meir om Nynorsk

Stordata

Stordata

Stordata (engelsk: big data) er omfattande, komplisert informasjon som dataprogram kan tolke for å finne nyttige svar om alt frå epidemiar til verdsrommet.

Les meir om Stordata

Gazastripa

Gazastripa

Gazastripa er ei smal landstripe ved Middelhavet, mellom Israel og Egypt. Området har vore kamparena for striden mellom israelarar og palestinarar dei siste tiåra. Gazastripa er sidan 2007 styrt av organisasjonen Hamas.

Les meir om Gazastripa

Den nynorske litteraturen 1848–2018

I 170 år er det nynorske skriftspråket blitt nytta til dikting, vitskap, presse og opplæring. Litteraturen er blitt mangfaldig og dekkjer mange emne og bruksområde, men dominerer meir på nokre område enn andre.

Les meir om Den nynorske litteraturen 1848–2018