Hopp til innhold

May-Britt Moser

May-Britt Moser

May-Britt Moser, professor i nevrovitskap og leiar for forskingssenteret Senter for nevrale nettverk i Trondheim. Ho fekk nobelprisen i medisin i 2014 for oppdaginga av gittercellene, også kalla hjernens navigasjonssystem.

Les meir om May-Britt Moser

Olav Hougen

Olav Hougen var lærar, avisredaktør, kulturpersonlegdom, politikar og bokhandlar i Steinkjer. Han skreiv ein minnetekst om bombinga av Steinkjer 21. april 1940, eit spelstykke for ungdomslag og lokalpatriotiske songar.

Les meir om Olav Hougen

Mary Hegge

Mary Braa Hegge var lærar og forfattar, busett på Inderøy. Ho skreiv barnebøker, noveller og andre forteljingar og var ein mykje brukt kåsør og prologskrivar i bygda.

Les meir om Mary Hegge

Atom

Atom

Atom (av gresk, udeleleg) er ei eining som alle grunnstoff er bygde opp av. Eit atom består av ein kjerne med positiv elektrisk ladning og eit «skal» av negativt ladde partiklar (elektron). Atom kan slutte seg saman i bestemte grupper, molekyl.

Les meir om Atom

Kristian Halse

Kristian Halse

Kristian Halse, lærar og politikar, var ei drivande kraft i kulturlivet i Vefsn kommune. Han har gitt ut bøker og skrive artiklar om historie og kultur i Mosjøen og Vefsn. Han har òg skrive artiklar om Helgelands kulturhistorie.

Les meir om Kristian Halse

Enaresamisk

Enaresamisk var i ferd med å døy ut på 1900-talet, men i 1997 blei det sett i gang ei vellukka revitalisering. Sidan 1997 har det vore barnehagar i Finland med enaresamisk som hovudspråk.

Les meir om Enaresamisk

Aake O. Verdal

Aake O. Verdal var skribent og opplysingsmann på Inderøy i Nord-Trøndelag. Han var lærar, journalist, ferdatalar for fråhaldssaka, misjonsmann, politikar og småbrukar. I bygda var han sett på som ein original som gjekk sine eigne vegar både reint språkleg og i det offentlege ordskiftet.

Les meir om Aake O. Verdal

Marta Steinsvik

Marta Steinsvik

Marta Steinsvik var forfattar, reisande talar, samfunnsdebattant, feminist, antroposof, egyptolog, teolog og religionshistorikar. Ho var ein idealist og ei uredd kvinne som markerte seg i mange av dei sentrale debattane i Noreg dei første tre–fire tiåra av 1900-talet.

Les meir om Marta Steinsvik

Wenche Krossøy

Wenche Krossøy, forfattar som skreiv forteljingar om born frå nordnorsk miljø og vart landskjend gjennom opplesingsseriar i fjernsynet. Ho var ein av dei fremste barnebokforfattarane i Noreg i 1970- og 80-åra.

Les meir om Wenche Krossøy

Ivar Mortensson-Egnund

Ivar Mortensson-Egnund

Ivar Julius Mortensson(-Egnund frå 1918), bondeson frå Alvdal som vart avismann, forfattar, anarkist, bibelomsetjar, prest og gardbrukar. Han var svært interessert i religionshistorie og mytologi, og tidleg på 1900-talet sette han dei norrøne Edda-kveda om til nynorsk.

Les meir om Ivar Mortensson-Egnund

Giuseppe Verdi

Giuseppe Verdi

Giuseppe Fortunino Fransesco Verdi, italiensk komponist. Han er den fremste italienske operakomponisten gjennom tidene, og ei rekkje av verka hans ruvar framleis i operarepertoaret, mellom anna Rigoletto (1851), La traviata (1853) og Aida (1871).

Les meir om Giuseppe Verdi

Åse-Marie Nesse

Åse-Marie Nesse

Åse-Marie Nesse, lyrikar, gjendiktar og universitetslærar. Ho var ein kjend omsetjar og gjendiktar då ho debuterte som lyrikar i 1970. Nesse var ein lærd og engasjert formidlar av klassisk europeisk danning og litteratur frå andre kulturar.

Les meir om Åse-Marie Nesse

Finland

Finland

Finland er eit grenseland mellom aust og vest, både geografisk og kulturelt. Finnane har tradisjonelt vore nært knytte til Russland, og majoritetsspråket skil seg sterkt frå nabospråka i Skandinavia. Samstundes har landet tette band vestover, både til Sverige, resten av Norden og Europa.

Les meir om Finland

Reformasjonen

Reformasjonen

Reformasjonen var ein prosess som skapte store kyrkjelege og politiske endringar i Europa på 1500-talet. Den romersk-katolske kyrkja blei splitta opp i mange ulike kyrkjesamfunn. Pave og keisar fekk mindre makt, nasjonale fyrstar meir.

Les meir om Reformasjonen

Iselin Nybø

Iselin Nybø

Iselin Nybø, advokat og statsråd for høgare utdanning og forsking for Venstre, er den første statsråden frå Rogaland Venstre sidan Lars Oftedal gjekk av som sosialminister i 1931.
Les meir om Iselin Nybø

Klimakvote

Klimakvote

Ein klimakvote er retten til å sleppe ut klimagassar tilsvarande eitt tonn karbondioksid i atmosfæren. Klimakvotar kan kjøpast og seljast og gir såleis eit økonomisk insentiv til å kutte i klimagassutsleppa.

Les meir om Klimakvote

Trøndelag fylke

Trøndelag fylke

I 1804 blei Trondhjems amt delt i to. Gauldal, Orkdal, Fosen og Trondheim blei samla i eit sørleg amt, og Namdalen og Inntrøndelag i eit nordleg. Frå 1. januar 2018 er heile området igjen samla i eitt fylke.

Les meir om Trøndelag fylke