Hopp til innhold
X
Innhald

Om Fylkesleksikonet

Allkunne tok over Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane frå 11. februar 2015. Fylkesleksikonet er bygd opp av NRK Sogn og Fjordane og inneheld 7000 artiklar og 14 000 bilete.

Allkunne AS tok over Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane i 2015.

Alt innhald frå Fylkesleksikonet vart 11.2.2015 flytta frå NRK til www.allkunne.no og Allkunne overtok redaktøransvaret.

NRK Sogn og Fjordane har sidan 2001 arbeidd med faktainformasjon om fylket. Det aller meste av stoffet er skrive og oppdatert av Ottar Starheim og Kjell Arvid Stølen, og NRK har halde stoffet oppdatert heilt til Allkunne tok over. Fylkesleksikonet inneheld om lag 7000 artiklar og over 14000 bilete. Stoffet femnar om kommunar, bedrifter, stader, personar, historie, næringsliv og kulturliv, organisasjonar og mykje anna.

Artiklane er merka med signaturen:

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014)
Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014

Alle artiklane i Fylkesleksikonet ligg no som eigen meny Fylkesleksikon www.allkunne.no. Allkunne publiserer alt innhald, og difor finst det stundom to biografiar av same person – ein frå Fylkesleksikonet og ein som Allkunne hadde publisert frå før. I framtida vil desse to smelte saman til ein artikkel.

Brukarane av Fylkesleksikonet skal framleis kjenne seg trygge på at Allkunne vedlikeheld artiklane. Allkunne har no 22 000 artiklar og veks heile tida. Over tid blir alle artiklar utvida etter behov, og nye artiklar kjem til. Det er også aktuelt å gi stoffutvalet den breidda ein må vente å finne i eit godt, allment oppslagsverk i eit moderne, fleirkulturelt samfunn.

Har du spørsmål eller kommentarar er du velkomen til å ta kontakt med ansvarleg redaktør i Allkunne: allkunne@allkunne.no

Les pressemelding om saka .


Først publisert: 11.02.2015
Sist oppdatert: 24.05.2016