Hopp til innhold
X
Innhald

Legg allkunne.no til som snarveg på mobilen

Ønskjer du å ha allkunne.no ekstra lett tilgjengeleg på mobilen eller nettbrettet, er det lett å lage snarveg til allkunne.no frå startskjermen. Snarvegen ser ut som eit vanleg appikon.

Under følger steg for steg-forklaring for korleis du legg til allkunne.no som ikon på mobilen eller nettbrettet. Ikonet fungerer som snarveg til allkunne.no.

Forklaringane er vist for iPhone, Android med Chrome nettlesar og Android med standard nettlesar. Illustrasjonane kan skilje seg litt frå kva du ser på mobilen din alt etter kva nettlesar du brukar, men dei fleste nettlesarane har om lag same framgangsmåte. Du kan òg gjere det på nettbrett, framgangsmåten er den same.

Steg for steg for iPhone:

Trykk her for å sjå illustrasjonen i større format.

Steg for steg-forklaring for korleis du legg til allkunne.no som snarveg på startskjermen på mobil. Denne forklaringa er for iPhone.

Steg for steg for Android med nettlesar Chrome:

Trykk her for å sjå illustrasjonen i større format.

Steg for steg-forklaring for korleis du legg til allkunne.no som snarveg på startskjermen på mobil. Denne forklaringa er for Android-mobilar med lettlesaren Chrome.

Steg for steg for Android med standard nettlesar:

Trykk her for å sjå illustrasjonen i større format.

Steg for steg-forklaring for korleis du legg til allkunne.no som snarveg på startskjermen på mobil. Denne forklaringa er for Android-mobilar, standard nettlesar.

Først publisert: 23.01.2017
Sist oppdatert: 19.11.2019