Hopp til innhold
X
Innhald

Styre

Styret i Nynorsk kultursentrum.

Oppnemnt av Kulturdepartementet

Lodve Solholm (leiar) 2014–2022
Amela Koluder (nestleiar) 2020–2024
Hilde Løkensgard Bjørnsvik 2018–2022
Sæbjørn Forberg 2016–2024

Oppnemnt av rådet

Janne Nygård 2018–2022
Jørn Øyrehagen Sunde 2020–2024

Representant for tilsette

Siri Beate Gjerde 2018–2022

Fast observatør

Per Halse (rådsordførar 2018–2022)

Varamedlemmer

Bjørn Lødemel (1. vara for Kulturdepartementet) 2018–2022
Sven-Roald Nystø (2. vara for Kulturdepartementet) 2018–2022
Ellen Skodjevåg Bø (vara for Rådet) 2020–2024
Stein A. Hevrøy (vara for Gjerde) 2020–2022

Hege Lothe (vara for rådsordførar) 2018-2022

Først publisert: 24.01.2014
Sist oppdatert: 05.10.2020