Hopp til innhold
X
Innhald

Styre

Styret i Nynorsk kultursentrum.

Oppnemnt av Kulturdepartementet

Lodve Solholm (leiar) 2014–2022
Hilde Barstad (nestleiar) 2016–2020
Hilde Løkensgard Bjørnsvik 2018–2022
Sæbjørn Forberg 2016–2020

Oppnemnt av Rådet

Janne Nygård 2018–2022
Jon Østbø 2012–2020

Representant for tilsette

Siri Beate Gjerde 2018–2020

Fast observatør

Per Halse (rådsordførar 2018–2022)

Varamedlemmer

Bjørn Lødemel (1. vara for Kulturdepartementet) 2018–2022
Sven-Roald Nystø (2. vara for Kulturdepartementet) 2018–2022
Ellen C. Kvalsund (vara for Rådet) 2016–2020
Oddny N. Aarflot (vara for Gjerde) 2019–2020

Hege Lothe (vara for rådsordførar) 2018-2020

Først publisert: 24.01.2014
Sist oppdatert: 06.01.2020