Hopp til innhold
X
Innhald

Om Allkunne

Allkunne er eit digitalt, redigert oppslagsverk på nynorsk, eigd og drive av Stiftinga Nynorsk kultursentrum.

Allkunne AS blei stifta 20. august 2008. Ein pilotversjon av nettstaden www.allkunne.no blei opna 26. mai 2009, og nettstaden blei offisielt opna 20. oktober same året på Bryne og Ål, i Førde, Ørsta og Oslo. Frå 1.august 2016 er Allkunne ei ordinær driftsavdeling i Nynorsk kultursentrum.

Fram til hausten 2011 publiserte vi i hovudsak tekstar om nynorsk kulturhistorie. Frå då av publiserer Allkunne digitalt kvalitetsinnhald på nynorsk om all verdas emne, og Allkunne.no tek form som eit allment og aktuelt oppslagsverk. Allkunne kjøpte rettane til det meste av Caplex frå Cappelen Damm i 2009, og I 2015 tok Allkunne over NRK Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane.

Allkunne er eit fritt og sjølvstendig oppslagsverk, redigert etter redaksjonelle retningslinjer for Allkunne som mellom anna byggjer på lov om redaksjonell fridom, Redaktørplakaten, Ver varsam-plakaten og forskingsetiske retningslinjer. Innanfor desse rammene står redaktøren fritt til å forme innhaldet i Allkunne utan redaksjonell innverknad frå styre, råd og/eller direktøren i stiftinga.

Alle tekstar blir vurderte redaksjonelt og språkvaska før publisering.

Allkunne tek ikkje mot artiklar som er blitt til med støtte frå ein tredjepart som har interesser i saka, annonsørstyrt innhald eller innhaldsmarknadsføring, og er reklamefritt.

Informasjon om bruk av innhaldet i Allkunne, mellom anna ved eksamen, er publisert under Bruk av innhald.

Forfattarar

Alle forfattarar skriv kontrakt med Allkunne. Dette er ein standardavtale mellom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Nynorsk kultursentrum. Artiklane blir honorerte etter vanlege leksikonsatsar.

Så langt har om lag 130 forfattarar skrive artiklar for Allkunne. Allkunne har også fleire fagkonsulentar i arbeid som vurderer og oppdaterer artiklar.

Følg oss

Følg oss på Facebook og Twitter og få dryp med kunnskap kvar dag! Du finn oss også på Instagram og Google+.

Allkunne har RSS-matar. Abonnentar får utvalde artiklar automatisk inn i nettlesaren sin, til dømes Reader eller Feedly. Trykk på ikonet for å abonnere eller skriv inn http://allkunne.avento.no/rssfeed.aspx i RSS-lesaren dersom nettlesaren ikkje automatisk legg det til i RSS-lesaren din når du trykkjer på ikonet.

Trykk på ikona oppe til høgre for å finne oss i sosiale medium!

Logo

Logoen til Allkunne.

På nettsider med avgrensa plass, som profilbilete i sosiale medium, bruker vi dette ikonet:

Ikonet til Allkunne.

Ta kontakt for bruk av logoen i redaksjonell omtale eller andre samanhengar.

Lett tilgjengeleg på alle skjermar

Allkunne lanserte i 2012 ein av dei første nynorske mobilapplikasjonane på marknaden. Ved omlegging til ny nettstad i 2015 laga vi ei responsiv nettside som tilpassar seg alle skjermar. Difor fasar vi ut mobilapplikasjonane. Du må sjølv avinstallere appen.

Ønskjer du å ha allkunne.no ekstra lett tilgjengeleg på mobilen eller nettbrettet, er det lett å lage snarveg sjølv til allkunne.no frå startskjermen. Snarvegen ser ut som eit vanleg ikon.

Android: Gå til allkunne.no, trykk på menyen i nettlesar og vel «Legg til på startsiden» (Google Chrome) eller «Legg til snarvei på start» (standard nettlesar).

iPhone: Gå til allkunne.no, trykk på delingsikonet og vel «Legg til på Hjem-skjerm», trykk så «Legg til» på alternativet som kjem opp.

Treng meir hjelp for å få det til? Her finn du steg for steg-forklaring med illustrasjon som viser korleis du legg til allkunne.no som ikon på startskjermen.

© Nynorsk kultursentrum

Først publisert: 24.01.2014
Sist oppdatert: 21.03.2017