Hopp til innhold
X
Innhald

Redaksjon

Allkunne har ein tverrfagleg redaksjon som les og vurderer kvar einaste nyskrivne artikkel. Basert på tilbakemeldingane frå redaksjonen redigerer forfattar endeleg versjon av artikkel. Redaksjonen gjer også grunnlagsarbeid med omsette tekstar frå Caplex og redaksjonelle vurderingar av innhald, prioriteringar, oppsett og mykje anna.


Redaksjonsmedlemer

Silje Een de Amoriza, Bergen, historikar

Stein Bondevik, Sogndal, geolog

Vibeke Lauritsen, Kristiansand, lektor

Mariann Schjeide, Skodje/Oslo, bibliotekar

Svein Tuastad, Bergen, statsvitar


Redaktør Per Magnus Finnanger Sandsmark leier redaksjonen. Redaksjonsekretæren deltek på redaksjonsmøta.


© Nynorsk kultursentrum

Først publisert: 24.01.2014
Sist oppdatert: 06.03.2017