Hopp til innhold
X
Innhald

Redaksjon

Allkunne har ein tverrfagleg redaksjon som les og vurderer kvar einaste nyskrivne artikkel. 

Redaksjonsmedlemmar

Allkunne har ein tverrfagleg redaksjon. Dei vurderer alle nyskrive artiklar og deltek i arbeidet med prioritering av artiklar og emne. 

Redaktør Stina Aasen Lødemel leier redaksjonen.

Frå 1.1.2018 er redaksjonsmedlemmane:

Mariann Schjeide, Skodje/Oslo, bibliotekar

Kjersti Opstad Strand, Bergen, meteorolog/ oseanograf

Svein Tuastad, Bergen, statsvitar

Espen Tørset, Skaun, norsklektor

Øystein Lydik Idsø Viken, Oslo/Volda, historikar

Tidlegare redaksjonsmedlemmar:

Silje Een de Amoriza, 2013–2017

Aina Basso, 2012

Stein Bondevik, 2015–2017 

Kjerstin Gjengedal, 2009–2015

Ottar Grepstad, 2007–2014

Eirik Helleve, 2008

Kirsti Langstøyl, 2007–2012

Vibeke Lauritsen, 2007–2017

Randulf Rønningen, 2007–2008 

Sverre Tusvik, 2009–2012   

 

© Nynorsk kultursentrum

Først publisert: 24.01.2014
Sist oppdatert: 01.11.2018