Hopp til innhold
X
Innhald

Kommunitarisme

Kommunitarisme er ei moralfilosofisk retning som legg vekt på korleis normer og verdiar alltid er knytte til og har meining i ramma til eit gitt fellesskap, og ikkje kan sjåast lausrive frå dette. Retninga er gjerne knytt til moderne former for dygdsetikk, i motsetnad til former for moralfilosofi som legg vekt på universelle normer og verdiar.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 21.03.2012
Sist oppdatert: 21.03.2012