Hopp til innhold
X
Innhald

Subjekt

Subjekt (frå latin subjectum, som ligg til grunn), i filosofien er subjektet eg-et, det som erkjenner, i motsetnad til den ytre verda som er gjenstand (objekt) for erkjenning.
Subjekt er også grammatisk nemning på eit setningsledd, til dømes "jenta sykla", der "jenta" er subjektet.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 21.03.2012
Sist oppdatert: 21.03.2012