Hopp til innhold
X
Innhald

Transcendent

Transcendent (frå latin).
 
Filosofisk: som ligg over eller utanfor grensene for den menneskelege erkjenninga; som ikkje kan erfarast, opplevast, registrerast med sansane; oversanseleg. Substantiv: transcendens. Motsetnaden er immanent og immanens.
 
Matematisk: Tal som ikkje er rot i noka algebraisk likning med koeffisientar som er heile tal. Eit tal som ikkje er transcendent, er algebraisk.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 24.04.2012
Sist oppdatert: 24.04.2012