Hopp til innhold
X
Innhald

Kollektivisme

Kollektivisme er ei haldning og eit syn som legg vekt på fellesskap mellom menneske, og at det er nødvendig å setje omsynet til fellesskapen framfor personlege særinteresser. Det motsette er individualisme.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 21.03.2012
Sist oppdatert: 21.03.2012