Hopp til innhold
X
Innhald

Familieterapi

Familieterapi er i psykologien ei nemning for fleire former for terapi som legg vekt på korleis mellommenneskeleg samspel gjennom språk og omgivnader påverkar individ og system. I terapien møtest vanlegvis dei som er mest involverte i problem som ein ønskjer skal bli tekne opp, i fellesskap.

Først publisert: 26.08.2015
Sist oppdatert: 26.08.2015