Hopp til innhold
X
Innhald

Gestaltpsykologi

Gestaltpsykologi er ei retning i psykologien som har utgangspunkt i persepsjon. Retninga tek utgangspunkt i at åtferd må analyserast etter strukturering av heilskap og samanheng. Omarbeiding av inntrykk inneber meir enn summen av einskildstimuli. Gestaltpsykologien formulerte ei rekkje optiske gestaltlover der innhaldet skildrar noko lovfast i vår omarbeiding av visuelle stimuli.

Først publisert: 27.08.2015
Sist oppdatert: 27.08.2015