Hopp til innhold
X
Innhald

Læring

Læring er ei nemning for varige endringar i åtferd med utgangspunkt i erfaring. Læring kan òg vere handlingar og prosessar for å tileigne seg kunnskap og kompetanse.

Først publisert: 28.08.2015
Sist oppdatert: 28.08.2015