Hopp til innhold
X
Innhald

Minne

Minne er ei nemning i psykologi og daglegspråk om det å hugse opplevingar og åtferd gjennom å kjenne att, drage fram att eller repetere hendingar. I psykologien skil ein mellom korttidsminne og langtidsminne. Minnetap eller amnesi kan kome som ei følgje av hjerneskadar, men òg i samband med psykiske lidingar. Minnetap kan ta ulike former, til dømes redusert evne til å hugse nye inntrykk eller ei samanblanding av fortid og notid.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 24.08.2015
Sist oppdatert: 24.08.2015