Hopp til innhold
X
Innhald

Persepsjon

Persepsjon er i psykologien det same som sanseoppfatning og kan definerast som ein psykisk prosess eller eit samspel der inntrykk og stimuli påverkar sanseorgana og vert omarbeidde mentalt. Dei biologiske og nevrofysiologiske føresetnadene til sanseapparatet spelar saman med kognitive strukturar og det omgivnadene gir høve til

Først publisert: 27.08.2015
Sist oppdatert: 27.08.2015