Hopp til innhold
X
Innhald

Projeksjon

Projeksjon kjem frå det latinske ordet projicere som tyder å kaste fram. I psykologien er det ei nemning for ein forsvarsmekanisme som inneber at ubehagelege trekk hos ein sjølv, vert overførte, projisterte, på andre. I matematikken er det ei attgiving av ei flate eller ein lekam på eit plan, projeksjonsplanet.

Først publisert: 27.08.2015
Sist oppdatert: 27.08.2015