Hopp til innhold
X
Innhald

Refleks

Refleks kjem frå latin og tyder tilbakekasting, tilbakeverknad. I fysiologien er refleks det same som aktivitet. Refleks kjenneteiknar gjerne ei ufriviljug rørsle eller respons på ein stimulus. Omgrepet kan òg knytast til betingingslæring.

Først publisert: 27.08.2015
Sist oppdatert: 27.08.2015