Hopp til innhold
X
Innhald

Seksualitet

Seksualitet er ein integrert del av personlegdomen til mennesket.

Seksualitet er i biologi og psykologi former for åtferd knytt til kjønna formeiring og kjønnsdrift. Seksualitet er ein integrert del av personlegdomen til mennesket. Det finst ingen globale normer for seksualitet, som kan ta ulike former. Homoseksualitet er nemninga for menneske som er seksuelt tiltrekte av likekjønna.

Åtferd knytt til misbruk, vald, manglande realitetsorientering eller evne etc. kan knytast til psykisk liding.

Seksuell åtferd vert styrt av hormonelle og fysiologiske prosessar, men kjensler, kognitive og sosiale prosessar formar òg den seksuelle åtferda.

Først publisert: 28.08.2015
Sist oppdatert: 28.08.2015