Hopp til innhold
X
Innhald

Superego

Superego er i psykologien namn på ein av dei tre instansane id, ego og superego i psykoanalytisk personlegdomsteori som representerer samvitet, og ein ego-kontrollerande instans i forhold til det spenningsfylte tilhøvet mellom id og ego i utviklingsprosessen.

Først publisert: 27.08.2015
Sist oppdatert: 27.08.2015