Hopp til innhold
X
Innhald

Utviklingspsykologi

Utviklingspsykologi er eit område i psykologien som tek opp endringar i åtferd og eigenskapar, kognitivt, sosialt, språkleg, emosjonelt osv, med tanke på alder, frå barnet ligg i mors mage og til det dør. Historisk har ein særleg vore oppteken av utviklinga til barn.

Først publisert: 28.08.2015
Sist oppdatert: 28.08.2015