Hopp til innhold
  Kors. Foto: Tim Golden, flickr.com
Kors. Foto: Tim Golden, flickr.com
X
Innhald

Kors

Kors kjem frå latin crux, eit teikn som frå dei tidlegaste tidene er tillagt symbolsk eller magisk tyding. Til dei eldste høyrer hjulkorset og hakekorset, såkalla svastika. Ofte har korset fungert som eit symbol for sola. I kristendomen er korset eit teikn for Jesu død og oppstode, særleg brukt frå Konstantin den stores tid på 300-talet.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 23.10.2012
Sist oppdatert: 23.10.2012