Hopp til innhold
X
Innhald

Mystikk

Mystikk kan ha to tydingar:  Ei lære som hevdar at erkjenning av den sanne røynda ikkje skjer gjennom fornuftig tenking, men gjennom intuisjon og kjensleoppleving.
Mysikk kan også bety ei religiøs innstilling som med hjelp frå faste, meditasjon, sjølvfordjuping, ekstase og liknande prøver å oppnå sameining med guddomen eller det guddomlege.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 23.10.2012
Sist oppdatert: 23.10.2012