Hopp til innhold
 Prest Sylvi Baardseth Panjwani. Foto: Aktivioslo.no, flickr.com
Prest Sylvi Baardseth Panjwani. Foto: Aktivioslo.no, flickr.com
X
Innhald

Prest

Prest kjem frå det greske ordet presbuteros som tyder eldst. Ein prest er medlem i det geistlege. 1. Presten fungerer som mellomledd mellom menneska og gud(ane) i religiøse ritual. 2. I kristendomen er presten ordinert medlem av Kyrkja med ansvar for det religiøse livet i ein kyrkjelyd, ritual og sakrament, i motsetnad til lekfolk. 3. I religionshistoria er presten offisiell representant for ein religion.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 23.10.2012
Sist oppdatert: 23.10.2012