Hopp til innhold
X
Innhald

Tempel

Tempel kjem frå latin templum, ein stad som er vigd til ein guddom. Det er ein heilag bygning, eit stort praktbygg der religiøse ritual vert utførte, gjerne offerritual som til dømes i templet i Jerusalem før år 70 etter Kristus, og der heilage gjenstandar vert lagra, til dømes i hinduistiske tempel.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 23.10.2012
Sist oppdatert: 23.10.2012