Hopp til innhold
X
Innhald

Naturreligionar

Naturreligionar er ei nemning som vert brukt om tradisjonelle religionar i skriftlause kulturar. Nemninga er uheldig fordi ho kan gi inntrykk av at desse religionane hovudsakleg er opptekne av naturfenomen, eller at dei manglar kompleksitet eller intellektuell djupn.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 


Sist oppdatert: 12.05.2014