Hopp til innhold
X
Innhald

Forretningsorden

Forretningsorden er eit reglement for debatt, avrøysting og liknande i foreiningar og forsamlingar. Forretningsorden blir òg brukt om rekkjefølgja på dei sakene som skal handsamast. I ein debatt går innlegg "til forretningsordenen" utanom vanleg taleliste, men må då berre dreie seg om sakshandsaminga og ikkje sjølve saka.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 23.03.2012
Sist oppdatert: 23.03.2012