Hopp til innhold
X
Innhald

Massekommunikasjon

Massekommunikasjon, kommunikasjon med hjelp frå massemedium der få sendarar prøver å nå mange mottakarar samtidig, "publikum", som gjerne er geografisk spreidd. Målet kan vere å spreie kunnskap, informasjon, påverke haldningar, spreie idear eller skape etterspurnad gjennom forbrukarinformasjon gjennom til dømes radio, fjernsyn, aviser og internett.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 30.03.2012
Sist oppdatert: 30.03.2012