Hopp til innhold
X
Innhald

Pasifisme

Pasifisme (frå latin, jamfør pasifisere), haldning som inneber prinsipiell motstand mot krig og valdsbruk som løysing på mellomfolkelege tvistar, kombinert med aktivt arbeid for å løyse slike tvistar med fredelege midlar som forhandlingar. Ein pasifist er tilhengjar av pasifisme.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 02.04.2012
Sist oppdatert: 02.04.2012