Hopp til innhold
Statsminister Einar Gerhardsen på talarstolen Stortinget under Kings Bay-debatten i 1963. Kings Bay-saka er namnet på dei politiske følgjene etter ei ulukke på Svalbard i 1963. King Bay- saka førte til regjeringskrise der regjeringa Gerhardsen måtte gå av. Den nye regjeringa, regjeringa Lyng, vart felt etter fire veker og Gerhardsen vart på nytt statsminister. Foto: Åsgeir Valldal/Dagbladet. Kjelde: Norsk Folkemuseum CC BY SA 3.0
Statsminister Einar Gerhardsen på talarstolen Stortinget under Kings Bay-debatten i 1963. Kings Bay-saka er namnet på dei politiske følgjene etter ei ulukke på Svalbard i 1963. King Bay- saka førte til regjeringskrise der regjeringa Gerhardsen måtte gå av. Den nye regjeringa, regjeringa Lyng, vart felt etter fire veker og Gerhardsen vart på nytt statsminister. Foto: Åsgeir Valldal/Dagbladet. Kjelde: Norsk Folkemuseum CC BY SA 3.0
X
Innhald

Regjeringskrise

Regjeringskrise, situasjon som oppstår når regjeringa har varsla at den går av og inga ny regjering er oppnemnd.

Regjeringskrise er ein situasjonen som oppstår når regjeringa kjem i eit slikt motsetnadstilhøve til statssjefen eller nasjonalforsamlinga at ho må gå av, jamfør mistillitsvotum og kabinettsspørsmål.
Krisa oppstår når regjeringa har varsla at den går av og inga ny regjering er oppnemnd.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 14.09.2012
Sist oppdatert: 30.11.2016