Hopp til innhold
X
Innhald

Arbeidsavtale

Arbeidsavtale er ein kontrakt mellom arbeidsgivar og arbeidstakar der innhaldet i avtalen er regulert gjennom lovføresegner, kollektive tariffavtalar og arbeidsreglement. Etter arbeidsmiljølova skal alle arbeidstilhøve ha ein skriftleg avtale. Lova seier òg kva ein arbeidsavtale skal innehalde som eit minimum.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 12.09.2012
Sist oppdatert: 12.09.2012