Hopp til innhold
X
Innhald

HMS

HMS er forkorting for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Forskrifter om systematisk HMS-arbeid frå 1995 fører til at verksemdene sjølve har plikt til å syte for at krav etter lov og forskrift vert haldne.
 
HMS omfattar følgjande lovgivingsområde: petroleumslova, arbeidsmiljølova, forureiningslova, brann- og eksplosjonsvernlovgivinga og produktkontrollen.
 
HMS skal vere eit dokumentert og kontinuerleg arbeid for å betre helse, miljø og tryggleik i verksemdene.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 14.09.2012
Sist oppdatert: 14.09.2012