Hopp til innhold
X
Innhald

Jordbruksavtalen

Jordbruksavtalen er ein pris- og inntektsavtale for jordbruket som er inngått med grunnlag i hovudavtalen for jordbruket av 1950. Avtalepartar er staten på den eine sida og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag på den andre. Jordbruksavtalen set rammer for prisane i jordbruket.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 14.09.2012
Sist oppdatert: 14.09.2012