Hopp til innhold
X
Innhald

Designrett

Designrett, rett den som er skaparen av ein design, kan få dersom designen er ny og har individuell karakter. Design er i designlova definert som utsjånaden til eit produkt eller ein del av eit produkt som særleg følgjer av dei karakteriserande trekka ved linjene, konturane, fargane, forma, strukturen eller materialet til produktet eller ornamenteringa det har. Designretten inneber at ingen kan utnytte designen utan samtykkje frå innehavaren av designretten. Søknad om designrett skal ein levere til patentstyret, og det er dei som tek stilling til spørsmålet om ein skal få designrett. Jf. elles designlova av 2003.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 26.06.2012
Sist oppdatert: 26.06.2012