Hopp til innhold
X
Innhald

Fullmakt

Fullmakt, mynde til å opptre på vegne av ein annan i namnet til vedkomande. Fullmakt kan vere gitt uttrykkjeleg eller eksistere i kraft av ei stilling. Fullmektigen stiftar rett og plikt overfor fullmaktsgivaren og ikkje for seg sjølv så lenge han opptrer innanfor grensene til fullmakta.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 06.08.2012
Sist oppdatert: 06.08.2012