Hopp til innhold
X
Innhald

Internasjonal privatrett

Internasjonal privatrett, interlegale rettsreglar om lovval, dvs. kva for eit land si lovgiving som skal kome til bruk på eit rettsforhold. Dette kan gjelde internasjonale kontraktar, verksemd som blir driven utanom landet sine grenser, skadevald i utlandet, ekteskaps- og familiespørsmål i forhold mellom personar som er busette i ulike land osb.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 06.08.2012
Sist oppdatert: 06.08.2012