Hopp til innhold
X
Innhald

Produktansvar

Produktansvar, det objektive ansvaret ein produsent, importør eller subsidiær seljar/forhandlar har for skadar som produktet hennar/hans valdar, og som skuldast at produktet ikkje står for den tryggleiken som brukarane og publikum elles kan rekne som rimeleg (produktet har ein «tryggleiksmangel»), jamfør produktansvarslova av 1989. Lova gir også særlege reglar om ansvar for legemiddelskadar.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 07.08.2012
Sist oppdatert: 07.08.2012