Hopp til innhold
X
Innhald

Arveavgift

Arveavgift, avgift som skal betalast til staten av det beløpet ein arving har fått tildelt ved arv, normalt også ved gåver til potensielle arvingar. Storleiken på arveavgifta blir bestemt av Stortinget kvart år ved budsjetthandsaminga. Detaljerte reglar finn ein i arveavgiftslova av 1964.
Peikarar

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 19.06.2012
Sist oppdatert: 19.06.2012