Hopp til innhold

EØS-rådet

EØS-rådet, det øvste organet i EØS. Det skal vere samansett av ein minister frå kvar av EFTA-statane og representantar frå ministerrådet i EU og Europakommisjonen. Vedtak må vere samrøystes, og EFTA-statsrådane opptrer samrøystes. Rådet står for dei politiske vurderingane i samband med endringar i avtalen.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 04.07.2012
Sist oppdatert: 04.07.2012