Hopp til innhold

Territorialgrense

Territorialgrense, den ytste grensa for kva som blir rekna som sjøterritoriet til ein stat. FN sin havrettskonvensjon av 1982 fastset 12 nautiske mil som maksimum.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 05.07.2012
Sist oppdatert: 05.07.2012