Hopp til innhold
X
Innhald

Evaluering

Evaluering, vurdering av resultat. I skulen nyttar ein omgrepet om vurdering av både elevar, fagplanar, undervisningsopplegg, læremiddel og undervisninga til lærarane i høve til oppsette mål. Når det gjeld elevar, er det vanleg å skilje mellom prosessvurdering og produktvurdering.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 


Sist oppdatert: 20.06.2014