Hopp til innhold
X
Innhald

Semiologi

Semiologi (av gresk semeion, ’teikn’, og logos, ’lære’) eller semiotikk, vitskapen om teikn, ord og symbol i kommunikasjon mellom menneske. I språkvitskapen er han ein del av semantikken.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 


Sist oppdatert: 30.06.2014