Hopp til innhold
X
Innhald

Kopar- og blekkslagar

Kopar- og blekkslagar, eit handverk som er kjent i Noreg frå mellomalderen. I dag er det særleg knytt til bygningsindustrien. Døme på arbeidsoppgåvene til dei som har dette yrket, er oppsetjing og reparasjon av takrenner, beslag, platetekking og installasjon av ventilasjonsanlegg.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 


Sist oppdatert: 29.08.2014