Hopp til innhold
X
Innhald

Frekvens

Frekvens (latin), hyppigheit, tyder i fysikken svingetal per tidseining. SI-eininga er herz, med symbol Hz. Sidan all elektromagnetisk stråling forplantar seg med ein fart lik 3×10⁸ m/s, vil frekvens gongar bølgjelengd vere lik dette talet. I statistikken er frekvens eit mål for det talet gonger ein verdi er observert i eit statistisk materiale (hyppigheit).

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 05.11.2012
Sist oppdatert: 12.11.2012