Hopp til innhold
X
Innhald

Kinematikk

Kinematikk (gresk) er i fysikken læra om rørsle, utan at ein tek omsyn til dei kreftene som fører til rørsle. Det vil seie at ein ikkje tek omsyn til årsaka til eller verknaden av rørslene.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 27.08.2013
Sist oppdatert: 27.08.2013