Hopp til innhold
X
Innhald

Trykk

Trykk. I fysikken er trykk tilhøvet mellom ei kraft som verkar vinkelrett på ei flate, og arealet av flata. Trykk blir målt i pascal = newton/m², eller i atmosfære, atm, som er atmosfæren sitt trykk ved jordoverflata.
 
I språkvitskapen blir trykk brukt om trykket på den utgåandeluftstraumen som blir brukt i tale. Vanlegvis skil ein mellom tungt og lett trykk.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 30.08.2013
Sist oppdatert: 30.08.2013