Hopp til innhold
X
Innhald

Masse

Masse, tidlegare kalla stoffmengd, ytrar seg blant anna som ein lekam sin motstand mot endring i si rørsle. Eininga for masse i SI-systemet er kilogram, med symbolet kg. Masse er ikkje det same som vekt, men i dagleglivet er forskjellen utan betydning. Massen til ein lekam endrar seg ikkje med staden, men vekta av ein bestemt masse avheng av tyngdekrafta på staden. To gjenstandar med same tyngd som er til stades på same stad, har same masse. Ifølgje relativitetsteorien er masse likeverdig med energi.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 24.11.2011
Sist oppdatert: 12.08.2013