Hopp til innhold
X
Innhald

Temperatur

Temperatur er eit uttrykk for energien i rørslene til atoma og molekyla. Temperatur blir målt i kelvin (K), fahrenheit (F) eller grader celsius (°C).
 
Den lågast moglege temperaturen blir kalla det absolutte nullpunktet, og er -273,15 °C.

Først publisert: 30.11.2011
Sist oppdatert: 12.08.2013