Hopp til innhold
X
Innhald

Krepsepest

Krepsepest, Aphanomyces astaci, sopp som lever på ferskvasskreps og drep denne. Krepsepesten vart innført tilfeldig frå Amerika og trugar krepsebestanden i Europa. Sjukdomen gir 100 % døyelegheit, og det gjeld strenge tryggleikstiltak. Den nordamerikanske signalkrepsen overlever sjølv om han er smitta.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 31.08.2012
Sist oppdatert: 31.08.2012